close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آموزش ساخت کمر بند ایمنی ماشین

آموزش ساخت کمر بند ایمنی ماشین

آموزش ساخت کمر بند ایمنی ماشین,ماشین,خودرو,آموزش ساخت وسایل ماشین,
آموزش ساخت کمر بند ایمنی ماشین كمر بند قفلی دارد و فقط وقتی گیر میكند كه كمر بند به سرعت و آنی كشیده شود (مثلاً هنگام تصادف). با این حال....     نشستن در ایمنی شما باید همواره در خودرو كمر بند ایمنی را ببندید. كمر بند قفلی دارد و فقط وقتی گیر میكند كه كمر بند به سرعت و آنی كشیده شود (مثلاً هنگام تصادف). با این حال، كمر بند در سرعت های كم براحتی دراز می شود و شما می توانید به چیزهایی كه در خودرو قرار دارد دسترسی داشته باشید. كمر بندی را بسازید كه به این صورت عمل كند.      …

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند