close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
اطلاعات مختصری درباره ی سیستم های خودرو

اطلاعات مختصری درباره ی سیستم های خودرو

اطلاعات مختصری درباره ی خودرو,
اطلاعات مختصری درباره ی خودرو خودرو یك ماشین نیست بلكه مجموعه ای كامل از ماشین ها و سیستم های در حال كار هماهنگ است خودرو یكی از پیچیده ترین ماشین هایی است كه یك شخص یا خانواده، دوست دارد داشته باشد. اصل اساسی حاكم بر خودرو بسیار ساده است: نیرو از موتور به چرخ ها منتقل می شود تا خودرو به حركت در آید. اما انتقال نیرو (به همراه نیاز به رانندگی آسان، ایمن و راحت) مشتمل بر سیستم های بسیار پیچیده ای است. در واقع، خودرو یك ماشین نیست بلكه مجموعه ای كامل از ماشین ها و سیستم های در حال كار هماهنگ است، به…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند