close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
واندوگراف

واندوگراف

واندوگراف     در پروژه های قبلی، ما برق فشار قوی را از دستگاه تلویزیون بدست می آوردیم و بوسیله آن، موتور برق فشار قوی را بكار انداختیم. در این پروژه ما دستگاهی می سازیم كه می تواند ١٢٠٠٠ولت برق را از قوطی خالی نوشابه و كش لاستیكی تولید كند. این دستگاه "مولد واندوگراف" نام دارد. موزه های علمی و مراكز تحقیقاتی مدل های بزرگ تری از آن را دارند كه می توانند چند صدهزار ولت برق تولید نمایند. دستگاه ما خیلی ضعیف است، با این وجود می تواند جرقه هایی به طول ١سانتیمتر (بین انگشت و قوطی)…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند