close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
یك موتور سریع تر

یك موتور سریع تر

یك موتور سریع تر,
یك موتور سریع تر یك راه برای ساخت موتور سریع تر این است كه آهن ربای دیگری اضافه كنید. برای این منظور آهن ربایی را روی موتور در حال چرخش قرار دهید. وقتی شما آهن ربا را به سیم پیچ در حال دوران نزدیك می كنید، یكی از دو حالت زیر اتفاق می افتد. یا موتور سریع تر حركت می كند یا موتور متوقف می شود. این بستگی به این دارد كه كدام قطب آهن ربا را نزدیك نموده اید. توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند. راه دیگری نیز برای چرخش سریع موتور وجود دارد. موتور فقط در طول یك نیم دور جریان را…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند