close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
موتور الكتریكی فارادی

موتور الكتریكی فارادی

موتور الكتریكی فارادی,
موتور الكتریكی فارادی این موتور ساده، انرژی الكتریكی را به حركتی تبدیل می كند، و خیلی شبیه آن چیزی است كه توسط مایكل فارادی (در سال ١٨٢١) ساخته شد. فارادی از یك ماده سمی و خطرناك به نام جیوه استفاده نمود، اما در این آزمایش ما از ماده رسانای دیگری (آب نمك) استفاده می كنیم.     فارادی نشان داد كه جریان الكتریكی و میدان مغناطیسی، اثر متقابلی بر یكدیگر می گذارند و بر اثر آن، حركـتی برای هر دو حاصل می شود. توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.   وسایل مورد نیاز…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند