close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تست برتری نیمکره های مغزی

تست برتری نیمکره های مغزی

تست برتری نیمکره های مغزی,آزمون کدام طرف مغز فعال تر است,
آیا می دانید مغز انسان دو نیمکره راست و چپ دارند که هریک ویژگی های خاصی دارا هستند؟ آیا می دانید شخصیت انسان تحت تاثیر ارتباط این دو نیمکره مغزی است؟ آیا می دانید افرادی که نیمکره چپ مغزشان فعال تر است، چه ویژگی هایی دارند؟ آیا می دانید افرادی که نیمکره راست مغزشان فعال تر است، چه ویژگی هایی دارند؟ مغز انسان، نحوه عملکرد و پیچیدگی های آن سالهاست که موضوع جذابی برای همه بوده و سوالات زیادی را در ذهن ها ایجاد کرده است. تحقیقات نشان داده که عملکرد مغز روی ویژگی ها و حتی شخصیت انسان موثر است…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند