close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
مسافت

مسافت

مسافت,
به اطراف خود نگاه كنید . حركت های بسیاری وجود دارد .   حركت هایی نیز وجود دارند كه دیده نمی شوند. مانند حركت ذرات سازنده مواد، حركت ستارگان و سیارات و یا صدایی كه شنیده می شود. همه تغییرات و همه پدیده ها حاصل حركت اند. برای انجام هر كاری حركت انجام می شود. به عبارت دیگر، انجام كار بدون حركت غیر ممكن است.   مسافت: كوتاه ترین فاصله بین دو نقطه، خط راستی است كه آن دو نقطه را به یكدیگر وصل می كند. برای رفتن از یك محل به محل دیگر ، معمولاً مسیری را می پیماییم كه خط راست نیست. در این…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند