close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
پرسش هایی برای دانش آموزان

پرسش هایی برای دانش آموزان

رنگ های نور,تحقیقات,پرسش هایی برای دانش آموزان,
توضیح اولیه اشیاء اطراف ما به طور کلی به دو گروه تقسیم می شوند: درخشان و غیر درخشان. اشیاء درخشنده مانند خورشید، از خود نور تولید می کنند (درمورد خورشید و دیگر ستارگان، این نور حاصل از واکنش های هسته ای درون ستاره است). اکثر اشیاء اطراف ما را اجسام غیر درخشان تشکیل می دهند. این اجسام می توانند اشعه های نور ِتابیده به خود را به چشم ما منعکس کنند، اما خودشان توانایی تولید نور ندارند. رنگی که ما مشاهده می کنیم، به طول موج ( یا فرکانس ) نور تابیده شده از جسم به چشم ما، بستگی دارد. کمترین فرکانسی…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند