close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
موتور هم قطبی

موتور هم قطبی

ساخت موتورهم قطبی,
موتور هم قطبی این موتور ساده‌ای است که در زمان بسیار کوتاهی می‌توان آن را ساخت. وسایل مورد نیاز ١- باتری بزرگ، متوسط یا کوچک (البته باتری بزرگ بهتر است) ٢- آهن‌ربای گرد. اگر روی آهن‌ربا پوشش نقره باشد بهتر است. البته آهن‌ربا با روکش نیکل نیز کار می‌کند اما نه به خوبی روکش نقره. ٣- سیم برق، مثل سیم سر سوسماردار ٤- پیچ چوب یا دیواری با نوک تیز، این پیچ باید خاصیت مغناطیسی داشته باشد و برق را هدایت کند. ته‌پیچ را در مرکز آهن‌ربای گرد قرار دهید. سیم‌سوسماری…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند