close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ساخت موتور الکتریکی با دو سیم پیچ

ساخت موتور الکتریکی با دو سیم پیچ

ساخت موتور الکترونیکی با دو سیم پیچ,
یك موتور با دو سیم پیچ در اینجا در صدد آن هستیم تا موتوری بدون آهن ربای دائمی بسازیم. به جای آهن ربا، ما از یك سیم پیچ دیگر استفاده می كنیم. این سیم پیچ اصطلاحاً "سیم پیچ میدان" نامیده می شود و سیم پیچی كه حركت می كند آرمیچر نام دارد.   توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند. ساده ترین راه برای این كار جای گزینی آهن ربای دائمی با یك سیم پیچ متصل به باتری دوم است. اما ما می توانیم در باتری دوم صرفه جویی نموده برق كمتری تلف كنیم، برای این منظور سیم پیچ ها را همانند…

پیغام مدیر سایت :

فکر برتر _ برترین سایت برای کسانی که می اندیشند